Välkommen till artsyideas

Din vardag på en hostel och lite mer

Produktdesign av plast

Att kunna förmedla ett utseende och en känsla genom en produkts kärnvärde är vanliga byggstenar inom industridesign. I produktutveckling är konceptualisering det viktigaste steget och målet är att hitta den bästa möjliga realiserbara lösningen. Det väsentliga i produktutvecklingsprocessen är att göra rätt val och beslut. Detta kommer spela en stor roll för kostnaden och framgången för hela processen. Produktdesignen och produktutvecklingen utgår ifrån kundens behov och utförs därefter. Vid produktutvecklingen är det viktigt att fundera på produktens utseende, användning och egenskaper.

Väsentligt när det kommer till produktdesign är val av material. Detta då materialet påverkar produktens livscykel, återvinningsbarhet och återanvändbarhet. Att välja rätt material spelar även en stor roll för verktygets funktion, kvalitet och produktionskostnader.

När det kommer till materialet plast finns det oändliga möjligheter. Detta eftersom plasten är ett mångsidigt material samt relativt billigt. Då den formsprutade produkten vanligtvis är redo att användas så fort den kommer ut ur formen så blir tillverkningskostnaderna per styck låga. Detta möjliggör även tillverkning av avancerade strukturer i ett enda stycke.

För att minska miljöpåverkan kan vi välja miljövänliga material i designskedet. Det finns idag polymerer som är helt eller delvis tillverkade av naturliga, förnybara råvaror istället för fossila råvaror. Sulapac är ett av de nyaste materialalternativen.

Formsprutning

För att ta fram avancerade produkter i stora volymer så är formsprutning många gånger den bästa metoden. Speciellt när det ställs höga krav på den färdiga produktens måttnoggrannhet eller ytfinish. Formsprutning är även ofta ett bra val då det är kostnadseffektivt och miljövänligt eftersom det inte är lika energikrävande jämfört med andra metoder samt att detaljen är ofta färdig när den kommer ut ur maskinen.